به نام او كه كلام آفرين است

هنگامي كه به بررسي عملكرد روابط انساني مي‌پردازيم پس از يك تحليل جامع و كامل متوجه مي‌شويم در فرايند ارتباط هيچ چيز تاثيرگذارتر از كلام در روابط بين فردي وجود ندارد.

بايد پذيرفت كه نفوذ كلام فقط بر جريان بيروني زندگي حكم‌فرما نيست بلكه در درون ما نيز حاكم مطلق است. به طور كلي كلام داراي اقتداري مطلق و قدرتمند مي‌باشد.

آيا تا به حال با خود انديشيده‌ايد كه چرا در آموزه‌‌هاي ديني نيز سفارش به تكرار اذكار عبادي شده و بسياري از مؤمنين مشغول گفتن ذكر مي‌شوند. دليل اصلي آن است كه راه كسب ايمان در هر چيزي ناشي از نفوذ و قدرت كلام مي‌باشد و با تكرار جمله‌اي و يا كلمه‌اي مي‌توان به آن ايمان و اعتقاد واقعي پيدا نمود.

اقتدار كلام آنقدر عظيم است كه در بسياري مواقع حتي لازم نيست لزوماً حقيقت داشته تا بر افراد موثر واقع شود و اصولاً انسان‌ها تسليم قدرت آن مي‌شوند، به خصوص زماني كه با بينش و انديشه‌ي ژرف بيان شود.

همه‌ي ما اين را مي‌دانيم كه خداوند در نخستين ارتباط با پيامبر اسلام كلمه را به او آموخته و فرمان خواندن بر او راند و با چنين آموزه‌اي مكتب بزرگ اسلام بنيان نهاده شد.

قدرت، نفوذ و تاثير كلام بر هيچ يك از ما پوشيده نيست. چرا كه همه‌ي ما در مواجهه با ديگران سعي مي‌نماييم همه‌ي آنچه كه در هر منافعي مد نظر داريم را از طريق كلمات پي گيريم و به نتيجه‌ي مطلوب خود برسيم.

با كمي دقت در مي‌يابيم كه ابراز تمامي احساسات ما، همانند خشم، نفرت، كينه، عشق، محبت، احترام و ... در كلام، خلاصه مي‌شود. حتماً تجربه نموده‌ايد كه در اكثر موارد اگر از طريق كلمات احساس منتقل نشود، ديگران متوجه احساس به خصوص نشده و حتي از آن آگاهي نيز نمي‌يابند.

در سالهاي اخير بسياري از افراد متخصص براي آنكه بتوانند در حرفه‌ي خود قويتر و كامل‌تر ظاهر شوند، در جهت تقويت برخوردهاي مقابله‌اي خود برآمده و سعي در يادگيري فنون ارتباطي، مذاكره و امثال آن نموده‌اند. اما بايد گفت تا زماني كه دركي جامع از مقوله‌ي سخن در درون به وجود نيايد، تقريباً همه‌ي اين تلاشها يكسر باطل بوده و نمي‌تواند آن طور كه بايد مؤثر واقع شود.

وقتي صحبت از سخن و سخنوري مي‌شود، ياد بسياري از سخنوران نامي پارسي اين سرزمين احيا مي‌شود كه با هر كلمه‌ي كلام خويش ذهن شنونده را اسير خود نموده و با جادوي كلام خويش ديگران را مسحور مي‌نموده‌اند و به راستي سخنوري را به هنري دلچسب و كامل تبديل نموده و خود هنرمندان عرصه‌ي سخن گشته‌اند.

شايد براي شما پيش آمده باشد كه وقتي در مقابل يك سخنران قدرتمند قرار مي‌گيريد ديگر چيزي جز صداي وي نمي‌شنويد و حتي ديگر چيزي جز او را نيز نمي‌بينيد. راستي چه اتفاقي باعث بوجود آمدن چنين فرايندي مي‌شود؟ پاسخ آن است وقتي كلامي با استواري لازم و با بينش عميق بيان مي‌گردد چونان تيري نامرئي بر ذهن مخاطب اصابت نموده و باعث بهت و حيرت مستمعين شده و آنان را متأثر از خود مي‌نمايد.

چه بسيار كه با كلام يك سخنران خنديده‌ايد و حتي گريسته‌ايد. نااميد و يا اميدوار گشته‌ايد.

آري چنين است تاثير كلام يك سخنور و سخنران بر جمعي بي‌شمار.

سخنراني هنر بزرگان است و هيچ فرد پيشرو و متخصص بدون استفاده از كلام مقتدارنه نمي تواند خود را در مسير حرفه‌اي خويش پيش ببرد.

يكي از گام‌هاي مهم در اين زمينه ايجاد و احياي مكتب سخنراني پارسي در اين مقوله‌ي علمي و هنري مي‌باشد.

سالها در اين عرصه انديشه‌هايي در قالب كتاب‌هاي مختلف از دنياي غرب وارد كشور شد كه در علمي بودن بسياري از آن‌ها در زمينه‌ي سخنراني ترديدي نيست. اما غافل از آنكه به هيچ وجه با فرهنگ ايراني اسلامي ما مطابقت نداشته و نمي‌توان از آن‌ها در جهت تقويت يك سخنراني غني پارسي استفاده برد. از اين رو بر آن شديم با نگاهي ژرف و تخصصي در اين عرصه‌ي منحصر به فرد مكتبي ويژه و مختص ايران عزيزمان با استفاده از غناي ادبيات فارسي و قدرت گذشتگان در اين خصوص به وجود آوريم.

حال در جهت گسترش سيطره‌ي اين هنر زيبا و اين دانش عظيم به آموزش اين تخصص ويژه به افراد جامعه در سطوح مختلف پرداخته‌ايم تا بتوانيم به راز كلام پي برده و از قدرت آن در جهت رسيدن به اهداف روشن خويش استفاده نماييم و باعث رشد و شكوفايي هر چه بيشتر ميهن خويش باشيم.

+ نوشته شده در چهارشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:54 توسط محمدرضا خوشنويس زاده |

 

آمار سایت

پرتال اخبار دانشگاهی